Lazer Epilasyon Nasıl Uygulanır?

LAZER EPİLASYON NASIL UYGULANIR

LAZER EPİLASYON TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?


Lazer epilasyon tedavisine başlamadan önce gerekiyorsa ağrı eşiği düşük kişilerde cilde topikal bir anestezik krem uygulanabilir. Lazerlerin büyük bir çoğunluğu işlem esansında cildi gaz, soğuk hava veya su soğutmalı başlık yardımıyla soğutan sistemlere sahiptir. Soğutma sistemlerinin amacı ciltte yanık ve lekelenme riskini azaltmak, daha etkin doz çalışılmasına imkan vermek ve ağrı hissini azaltmaktır.


İşlem sırasında odada bulunanların tamamı koruyucu gözlük takmalıdır.


Lazer uygulaması birbiri ardına cilt üzerine yapılan atışlar şeklindedir. Her atış ciltte lastik çarpması gibi bir his oluşturur ve yanan tüylerin kokusu rahatlıkla hissedilir. Hava soğutmalı cihazlar el ünitesine entegre bir hortum ile sürekli cilde -20 0C hava püskürtürler. Geniş bölge çalışılırken bir miktar üşüme hissi olur ancak bu tip soğutma sistemi daha az ağrılı uygulama imkanı verir. Gazlı soğutma sisteminde ise her atıştan hemen önce veya sonra cilde basınçlı gaz püskürtülür. Cilde çarpan gaz soğuk ve hafif bir ıslaklık hissi verir. Jelli sistemde window tabir edilen başlık cilde tam olarak yapıştırılır ve jel üzerinde kaydırılarak işlem yapılır. Bu tip uygulamada hijyen koşullarına dikkat edilmesi bulaşıcı hastalıklardan korunmak açısından önemlidir.


İşlem yapılan bölgede bir kaç dakika sonra kıl köklerinde hafif kabarıklık ve küçük kızarıklıklar görülmesi normaldir. Tedavi sonrası buz uygulaması yapılabilir.


LAZER EPİLASYON SONUÇLARINI ETKİLEYEN PARAMETRELER


Lazer epilasyon işleminde kullanılan lazer cihazları 600 – 1100 nm aralığında dalga boyubna sahip ışın üretirler. Bu aralık dışındaki dalga boyları melanin tarafından absorbe edilmediği için kullanılmazlar. Epilasyon lazerleri ve ürettikleri ışınların dalga boyları aşağıdaki gibidir. Dalga boyu azaldıkça melanin emilimi artar, yükseldikçe ise azalır.

  • Argon:488 – 524.5 nm(lazer epilasyon için günümüzde kullanılmamaktadır)
  • Ruby: 694 nm (sadece çok açık ten renkli bireylere uygun olması, diğerlerindeki yüksek leke ve yanık riskinden dolayı kullanılmamaktadır)
  • Ruby lazer: 694 nm
  • Alexandrite lazer : 755 nm (açık cilt tiplerinde en etkili sistemdir)
  • Pulsed diode lazer: 810 nm (açık ve orta koyulukta cilt tipine uygun)
  • Nd:YAG lazer: 1064 nm (tüm cilt tiplerine işlem yapılabilir)

Pulse süresi lazer epilasyon sonuçlarını etkileyen önemli bir parametredir. Pulse(atış) lazer ışığının birim zamanda cilde uyguladığı enerjiyi ifade eder. Long Pulse bu sürenin normalden daha fazla hissedilmesi, yani birim zaman içinde daha fazla enerji aktarılması anlamına gelir. Örneğin 40 j luk bir enerji 3 milisaniyede cilde uygulandığında ciltte oluşacak hasar, aynı enerji 100 milisaniyede uygulandığında oluşacak hasardan daha fazla olur. Birim zamanda daha fazla enerji uygulanması kıl kökü hücresinin soğumasına fırsat bırakmadığından hedef hücrede daha fazla tahribat oluşturmaktadır. Bazı yayınlarda long pulse özellikteki cihazların daha az yan etki ile daha başarılı sonuçlar sağlandığı ifade edilmektedir.


Spot büyüklüğü , laser ışığının çapını ifade eder. Teorik olarak ideal spot büyüklüğü cilt yüzeyinden itibaren ulaşılması hedeflenen derinliğin 4 katı olmalıdır. Spot büyüklükleri 8 – 18 mm arasında değişmektedir. Spot büyüklüğünün fazla olması daha kısa sürede daha etkin tedavi sağlayabilmektedir.


Enerji seviyesi, diğer bir önemli parametredir. Santimetrekareye düşen enerji miktarını ifade eder. (joule / cm2). Enerji kılları etkin bir şekilde tahrip edecek kadar yüksek, ciltte yanık oluşturmayacak kadar düşük optimum değerde planlanmalıdır.


Tekrarlama oranı nın termal rahatlama zamanına bağlı olarak kümülatif etkisi olduğu kabul edilmektedir. Belli bir gecikme süresi ile aynı hedefe üstüste yapılan bir kaç lazer atışı kıl gövdesinin soğumasına zaman tanımayarak lazer epilasyon tedavisinden daha başarılı sonuç alınmasını sağlayacaktır.


Epidermal Soğutma lazerle epilasyon tedavisinde diğer bir önemli parametredir. Daha yüksek dozların tolere edilebilmesini sağlar, ağrıyı ve yan etki riskini azaltır. Lazer epilasyon işleminde yaygın kullanılan 4 farklı soğutma sistemi vardır.


Cilde sürülen jel ile


Temas ile soğutma; içinde su dolaşan bir cam vasıtasıyla


Gazlı soğutma; işlem yapılan bölgeye her atıştan hemen önce/sonra bir azot türevi olan kriyojen püskürterek


Hava soğutma; işlem yapılan bölgeye hortumu el ünitesine bağlı ayrı bir cihaz ile soğuk hava püskürterek


Tekrarlayan Seanslar işlemin kalıcılığına ve uzun dönemli epilasyona katkı sağlamaktadır. Mevcut çalışmalar çerçevesinde 4 – 8 haftada bir tekrar edilecek seanslar önerilmektedir. İlerleyen seanslarla birlikte seans araları açılır. Seanslara bir önceki ile bir sonraki arasında kıl miktarında ve yapısında değişiklik gözlenmeyene kadar devam edilir. Bu noktada lazer epilasyon tedavisi tamamlanmış olarak kabul edilir. Kalan kıllar ince ve açık renkli lazerin etki etmeyeceği kozmetik önemi az olanlardır. Etkin bir tedavi için gerekli seans sayısı açık ten yapısına sahip bireylerde ortalama 4 – 6’dır. Koyu cilt tiplerinde genellikle daha fazla seansa ihtiyaç duyulur.


Lazer enerjisinin etkisi cilt yüzeyinden derine indikçe azalır. Dolayısıyla kökleri derinyerleşimli kılların lazer ile kalıcı olarak tahrip edilmesi daha zordur.


Lazer Epilasyon Sonuçlarını Etkileyen Bireylere Bağlı Değişkenler


Lazer epilasyon uygulaması yapılan cilt bölgesindeki kıların kalınlığı, rengi ve hangi derinlikte yerleştikleri oldukça farklı olabilir. Tam olarak tespit edilmesi mümkün olmayan bu değişkenlik lazer epilasyon tedavisinin net sonuçlarını kestirmeyi de zorlaştırmaktadır.


Kıl Gövdesi Kalınlığı: Aynı şiddette uygulanan lazer enerjisi farklı kalınlığa sahip kıllarda farklı sonuçlar alınmasına sebep olabilmektedir. Gövdesi daha kalın olan kıllar daha fazla enerji abzorbe edeceği için yüksek sıcaklığa ulaşırlar ve kökleri daha kolay tahrip olur.


Kıl Kökü Derinliği: Lazer enerjisinin etkisi cilt yüzeyinden derine indikçe azalır. Dolayısıyla kökleri derin yerleşimli kılların lazer ile kalıcı olarak tahrip edilmesi zorlaşmaktadır. Bazı kıl kökleri cilt yüzyinden itibaren 7 mm derinlikte olabilmektedir. Lazerin bu derinlikteki kıl kökleri üzerinde cilt yüzeyini aşırı ısıtmadan etkili olması çok zordur.


Kıl Rengi : Lazer ışınlarının kıl gövdesinde bulunan melanin pigmentini hedeflemesi sebebiyle, kılda melanin miktarı ne kadar fazla ise tedavi o kadar başarılı olur. Dolayısıyla gri, kızıl ve sarı tüylere sahip bireyler lazer epilasyon için çok uygun adaylar değildir.


Cilt Rengi: Cildiniz ne kadar fazla melanin içeriyorsa rengi de o ölçüde koyudur. Lazer ışınları ciltte bulunan melanin ile kıl gövdesinde bulunan melanini birbirinden ayırma özelliğine sahip değildir. Dolayısıyla cildinizdeki melanin miktarı ne kadar fazla ise lazer ışını cildinizi o oranda daha fazla tutulacaktır. Bu sebeple koyu cilt yapısına sahip bireyler lazer epilasyon tedavisine açık renk cilt yapısına sahip olanlar kadar uygun değildir. Yanık oluşmaması için düşük enerji seviyelerinde çalışılması gerekir.


Açık renk cilt ve koyu renk kıl yapısına sahip bireyler lazer epilasyon için en uygun adaylardır. Cilt renginiz kıl rengine ne kadar yakınsa lazer epilasyon işleminden alacağınız sonuçların başarısı da o ölçüde düşecektir. 1064 nm dalga boyunda ışın üreten Nd Yag lazerlerle, melanin tutulumu daha az olması sebebiyle koyu renk cilt yapısına sahip bireylerde bir miktar başarılı sonuçlar alınabilmektedir.


Referanslar


Lawrence Livermore National Laboratory has a good definition which I’ve used here with slight modifications: The word “laser” stands for “light amplification by stimulated emission of radiation.” Lasers are possible because of the way light interacts with electrons. Electrons exist at specific energy levels or states characteristic of that particular atom or molecule. The energy levels can be imagined as rings or orbits around a nucleus. Electrons in outer rings are at higher energy levels than those in inner rings. Electrons can be bumped up to higher energy levels by the injection of energy-for example, by a flash of light. When an electron drops from an outer to an inner level, “excess” energy is given off as light.


The wavelength or color of the emitted light is precisely related to the amount of energy released. Depending on the particular lasing material being used, specific wavelengths of light are absorbed (to energize or excite the electrons) and specific wavelengths are emitted (when the electrons fall back to their initial level). If this happens in a mirrored chamber, it reflected light causes the same reaction in other atoms. The light increases in intensity as it oscillates between the mirrors.


If the chamber has an opening, the resulting beam is highly monochromatic (nearly entirely one wavelength) and coherent (all the waves are in-step). It is also either well collimated (nearly parallel rays for most lasers including gas and solid state types) or appears to originate from a point source (diode lasers). In either case, the beam can easily be manipulated. Solid state lasers usually use optical pumping from high energy xenon flash lamps. Semiconductor lasers are most often pumped by DC current. For more information:, see also The Photonics Dictionary and Sam’s Laser FAQ. See also an interesting discussion of lasers in tattoo removal.


Ross EV, Ladin Z, Kreindel M, Dierickx C. Theoretical considerations in laser hair removal. Dermatologic Clinics.1999 Apr;17(2):333-55, viii.From three combined Greek words “destruction from heat caused by light” (Photo: light, Thermo: heat, Lysis: destruction). Originally proposed in: Anderson RR, Parrish JA. Selective photothermolysis: precise microsurgery by selective absorption of pulsed radiation. Science 1983;220:524-7.


Littler CM. Hair removal using the Nd:YAG laser system. Dermatologic Clinics 1999 Apr;17(2):401-30, x.


The Oregon Medical Laser Center has a good discussion of laser-hemoglobin interaction.


van Gemert MJ, Welch AJ. Time constants in thermal laser medicine. Lasers in Surgery and Medicine. 1989;9(4):405-21.


van Gemert MJ, Lucassen GW, Welch AJ. Time constants in thermal laser medicine: II. Distributions of time constants and thermal relaxation of tissue. Physics in Medicine and Biology. 1996 Aug;41(8):1381-99.

DOKTORUNUZA SORUN


DOKTORUNUZA SORUN


Biz Sizi Arayalım