Kıl Folikülü

KIL FOLİKÜLÜ

Kıllar, epidermisin ters dönmüş bir eldiven parmağı gibi derinin derin katlarına girmesiyle oluşturdukları kıl folikülü adı verilen keseler içine yerleşmişlerdir. Kıl folikülleri dermisin ve bazen hipodermisin derin tabakalarına dek uzanırlar. Kıllar kıl kökü ve kıl gövdesi olmak üzere birbirinin devamı olan iki yapıdan oluşmuşlardır. Kıl kökündeki hafif şişlik şeklindeki bölgeye bulbus pili (kıl soğancığı) adı verirlir. Dermisin kıl soğancığının içe doğru yaptığı uzantıya papilla denir. Papilla kılın beslenmesi ve büyümesini sağlar.

Biz Sizi Arayalım