Jelli sistem

Diode lazerle ve IPL ile uygulama yapılırken prob cilde temas ettirilir. Kayganlığı sağlamak ve soğutma amacıyla cilde jel sürülür.