Forever Young BBL

FOREVER YOUNG BBL

SCITON BBL İle Cilt Gençleştirme (Cilt Yenileme) Üzerine Çığır Açıcı Bir Çalışma


Stanfort Üniversitesi Patrick Bitter, Jr., MD ve ekibi tarafından yapılan çalışma SCITON BBL’in yaşlanmış insan cildindeki gen yapılarını yenileyerek daha genç cilttekine benzer hale getirdiğini göstermiştir. 1


Bilimsel kanıtlar düzenli “Forever Young BBL” tedavilerinin cildi yenileyip gençleştirdiğini ve cilt yaşlanmasını doğal bir görüntü sağlayacak şekilde geciktirdiğini ispat etmiştir. Daha genç bir görünüm sağlayacak şekilde 1000’den fazla gen yapısı yenilenmiş, sonuçta esneklik kayıplarında azalma ve daha düzenli kolajen birikimi ile ince kırışıklıklarda ve pigmentasyon düzensizliklerinde düzelme sağlanmıştır.


Düzenli Forever Young BBL cilt yenileme tedavileri, cildin uzun dönemli yaşlanma belirtilerini doğal bir görünüm sağlayacak şekilde azaltmakta ve oluşumlarını geciktirmektedir.


Cilt daha taze, diri ve genç bir görünüm almaktadır.


Tedavi öncesi sonrası resimleri için tıklayınız


SCITON BBL NEDİR


BBL (Broad Band Light) geniş band ışık anlamına gelmektedir. Sciton firması tarafından geliştirilmiş ve teknoljisinin patenti alınmış bir çeşit yoğun atımlı ışık kaynağıdır.


Yaşlanmış ve yıpranmış cildin genel olarak kalitesi ve görüntüsünün iyileştirilmesi amacıyla Ablative (aşındırıcı) lazerler gibi cildin termal olarak hasarlandırılması ve bunun sonucunda epidermis ve yüzeyel dermis tabakalarının yeniden oluşturulması prensibinden farklı çalışmaktadır.


Sciton BBL 560 – 1200 Nm aralığında çeşitli dalga boylarında dağılarak ilerleyen ışık üretmektedir. Her bir dalga boyu dokularda yer alan farklı tipteki renk veren maddeler tarafından emilmektedir. Yaygın olarak ciltteki ince kırışıklıkların, renk düzensizliklerinin ve lekelerin, kılcal damarlardan kaynaklanan kızarıklıkların tedavisinde, sarkmaların giderilmesinde, cilt yenileme (cilt gençleştirme) amacıyla ve istenmeyen kılların kalıcı olarak azaltılmasında kulllanılmaktadır.


Bu çalışmada SCITON Joule platformu üzerine yerleştirilmiş BBL modülü kullanılmıştır.


Rejuvenasyon cilt yenileme, cilt gençleştirme anlamına gelen bir terimdir. Fakat içeriği araştırmacılar ve halk tarafından farklı farklı algılanabilmektedir. Dolayısıyla dikkatlice tanımlanmalıdır. Bu çalışmada rejuvenasyon yaşlanmış hücre ve dokuların genç bir karakteristik kazanacak şekilde yapılarının değişerek yenilenmesi anlamında kullanılmaktadır. Cevap aranan soru; BBL tedavisinden sonra cildin daha genç bir görüntü sağlayacak şekilde moleküler seviyede gerçekten yenilendiğimi, yoksa sadece belli seviyede cilde verilen hasarla uyarılan bir tepkiden mi ibaret olduğudur. Cilt kontrollü olarak hasarlandırıldığında da yeni dokular oluşturmakta bu süreçte daha iyi bir görünüm kazanabilmektedir.


Doğal yaşlanma sürecine uğramış ve ışık etkisi ile yaşlanmış ciltteki global gen yapılarının BBL tedavisine verdiği tepkiyi tespit etmek bu çalışmanın amacıdır. Mümkün olduğu kadar geniş bir aralıkta yaşlanmanın ve BBL tedavisinin RNA üzerindeki etkisi, gen yapısı ve düzeni üzerinde oluşturdukları değişiklikler gözlenmeye çalışılmıştır.


Method


Cilt yenileme (rejuvenasyon) çalışması Helsinki Prensipleri Deklerasyonuna uygun olarak yapılmıştır. 50 yaşın üzerinde 5 bayan hastanın orta veya ileri derecede yaşlanma etkisi görülen sol ön kol bölgelerine düzenli BBL tedavisi uygulanmıştır. Cilt gençleştirme tedavisi 4 hafta aralıklarla toplam 3 seans sonucu tamamlanmıştır. Her bir seansta 2 veya 3 pas geçilmiştir. 3. Seanstan 4 hafta sonra punch biyopsi tekniği ile hastaların cilt yenileme tedavisi uygulanan ve buna komşu tedavi edilmeyen cilt bölgelerinden 4 mm biyopsi alınmıştır. BBL ile cilt yenileme tedavisi uygulanmayan 30 yaşın altında güneş yaşlanmasına maruz kalmamış 5 gönüllüden de aynı şekilde deri biyopsisi alınmıştır.


Klinik olarak değerlendirildiğinde 3 BBL tedavisinden sonra cildin görünür yaşlanma parametreleri açısından iyileşme ve gelişim gösterdiği gözlenmiştir. İnce kırışıklıklar ve renk düzensizlikleri azalmış ayrıca genel cilt görünümü düzelmiştir.


Yaşlı hastalardan tedavi edilmiş ve edilmemiş bölgelerden ve genç hastalardan alınan doku örnekleri moleküler seviyede histolojik olarak incelenmiştir ve detaylı karşılaştırılmıştır. Histolojik incelemede yaşlı hastaların tedavi uygulanmış bölgelerinde elastikiyet kaybından kaynaklanan kırışıklıkların tedavi edilmeyen bölgeye oranla hafiflediği ve belirginliklerinin azaldığı görülmüştür. Ayrıca tedavi edilen bölgelerin epidermal kalınlığının ciddi şekilde arttığı tespit edilmiştir.


Gen yapıları kıyaslandığında yaşlı hastaların tedavi edilen cilt örneklerinin tedavi edilmeyenlere göre genç hastlardan alınan cilt örneklerine daha fazla benzediği görülmüştür. 1293 gen yapısı (expression) rejuvene olmuştur. Cilt yenileme işlemi doğrulanmıştır.


Bu cilt yenileme çalışması, düzenli uygulanan Sciton BBL tedavilerinin gen yapılarında oluşturduğu değişiklikle, yaşlı hücreleri yapısal açıdan genç hücrelere benzer hale getirdiğini göstermiştir. Bu alanda yapılmış ilk çalışmadır. Kontrollü olarak hasarlandırılan cildin yeni dokular oluşturması prensibinden farklı olarak cilt yenileme moleküler düzeyde kalıcı olarak sağlanmıştır.


Moleküler değişikliğin ne kadar süre muhafaza edildiği konusunda şimdilik bir çalışma bulunmamaktadır.


Makalenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.


http://www.nature.com/jid/journal/vaop/ncurrent/full/jid2012287a.html


ORİJİNAL YAYIN


Subject Category: Neurobiology


Journal of Investigative Dermatology advance online publication 30 August 2012; doi: 10.1038/jid.2012.287


Rejuvenation of Gene Expression Pattern of Aged Human Skin by Broadband Light Treatment: A Pilot Study


Anne Lynn S Chang1, Patrick H Bitter Jr2, Kun Qu1, Meihong Lin1, Nicole A Rapicavoli1,3 and Howard Y Chang1,3


1. 1Department of Dermatology, Stanford University School of Medicine, Redwood City, California, USA
2. 2Advanced Aesthetic Dermatology, Los Gatos, California, USA
3. 3Howard Hughes Medical Institute, Stanford, California, USA

DOKTORUNUZA SORUN


DOKTORUNUZA SORUN


Biz Sizi Arayalım