CE Sertifikası

CE SERTİFİKASI

Avrupa Birliġi pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birliġi Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE sertifikalı olması ve CE işareti taşıması yasal bir zorunluluktur. Ürünün, kullanım klavuzunun ve ambalajının üzerinde olması zorunlu CE sembolü, ürünün amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir. Türkiye’de genel bir zorunluluk olmamakla birlikte, Güzellik merkezlerinde kullanılan tüm cihazların CE sertifikası sahibi olması zorunludur. Bu sertifika Avrupa Birliği ülkelerinde akredite bağımsız denetleme kuruluşları tarafından verilmektedir.

Biz Sizi Arayalım